Бидний Тухай

Монгол улсын өргөжин тэлж буй нийслэл Улаанбаатар хотын зүрхэнд байрлах төв офис бүхий манай компанийн хуульчдын баг нь дотоод, гадаадын үйлчлүүлэгчдэд хууль эрх зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх тал дээр эрэлт ихтэй, Монгол улсын болон олон улсын хууль эрх зүйн хосгүй арвин туршлага бүхий хуульчдаас бүрддэг.

Манай хуульчдын ард тус тусын салбартаа мэдлэг, туршлага бүхий хуулийн туслах ажилтан, орчуулагч болон бусад ажиллагсдаас бүрдсэн захиргааны баг ажилладаг.

Удирдлага


Баг хамт олон